User Profile

Delorse Livers

Bio Statement

Và đến thời kỳ hiện nay của One Verandah, lúc công trình chính thức lên sàn, thì các chung cư tại dự án nhà phố One Verandah Mapletree đang tạo nên cơn nóng mạnh mẽ cho thị trường.

xem trang chuCreative Commons License
© USC Annenberg School for
Communication & Journalism 
Unless noted otherwise, all ITID content is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License