User Profile

Goold Bird

Bio Statement

dự án bất động sản gem riverside nằm ngay quận 2, liên kế Đối với quỹ dân cư sầm uất Nam Rạch Chiếc, ngay cạnh trung tâm hành chính quận 2, giáp Đối với con sông lớn mạnh là Giồng Ông Tố và Kênh Mương chi gây không gian thuận lơij để phát triển giao thông đường bộ và đường thủy.

Dat xanh Quan 2Creative Commons License
© USC Annenberg School for
Communication & Journalism 
Unless noted otherwise, all ITID content is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License