User Profile

Esterly Kathy

Bio Statement

Là 1 ông lớn bất động sản hiện nay, Keppel Land tiếp tục thực hiện dự án nhà phố Palmm Garden dưới Các thành công của 2 công trình trước là The Estella, Estalla Heights va Palm Garden.

can ho cao cap quan 2Creative Commons License
© USC Annenberg School for
Communication & Journalism 
Unless noted otherwise, all ITID content is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License