User Profile

Nickie Ladawn

Bio Statement

Theo góc nhìn của những chuyên gia BDS thì tại thời điểm bàn giao dự án chung cư Sapphira cũng là khi khu vực Quận 9 trở nên đông đúc và nhộn nhip cùng với thụ xây mạnh mẽ của Cơ sở hạ tầng giao thông.

can ho khang dienCreative Commons License
© USC Annenberg School for
Communication & Journalism 
Unless noted otherwise, all ITID content is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License