User Profile

Luu Brooke

Bio Statement

các chung cư tại One Verandah đều được cấu trúc theo môi trường chào nhằm có quát tận dụng đón ánh sáng và gió bên ngoài thổi vào, cấp lực Số lượng cho 1 ngày khiến việc hiệu quả tại chính bên trong căn hộ One Verandah.

can ho MapleTree quan 2Creative Commons License
© USC Annenberg School for
Communication & Journalism 
Unless noted otherwise, all ITID content is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License