User Profile

Doloris Cuomo

Bio Statement

dự án bất động sản được xây dựng theo cách Châu Âu, tập đoàn MapleTree cũng đã đưa tự nhiên vào bên trong số mỗi không gian khiến vấn đề trên diện tích 23ha và trên 3.000 căn hộ chung cư One Verandah.

Can ho MapleTree One VerandahCreative Commons License
© USC Annenberg School for
Communication & Journalism 
Unless noted otherwise, all ITID content is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License