User Profile

Neta Dematteo

Bio Statement

nhà thầu luôn đóng 1 vai trò trọng tâm Với tiến độ của mỗi dự án bất động sản. Với công trình Gem Riverside cũng đừng nằm ngoại lệ. Tuy thế tới giai đoạn này tập đoàn Đất Xanh vẫn chưa đưa thành thông tin chánh xác gì về chủ thầu thi công dự án Gem Riverside.

can ho dat xanh quan 2Creative Commons License
© USC Annenberg School for
Communication & Journalism 
Unless noted otherwise, all ITID content is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License