User Profile

Maclean Lippard

Bio Statement

dự án bất động sản căn hộ chung cư One Verandah nằm ở một vị trí gắn kết linh hoạt tới trung tâm Quận một, Quận 7 và khá nhiều tuyến đường quan trọng của thành phố. do đấy, dân cư an cư tại đây sẽ thuận lợi và tiết kiệm được khá những nay gian và kinh phí đi lại tới các khu lân cận One Verandah.

Can ho MapleTree One VerandahCreative Commons License
© USC Annenberg School for
Communication & Journalism 
Unless noted otherwise, all ITID content is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License