User Profile

Lezlie Roxann

Bio Statement

công trình căn hộ chung cư One Verandah là một trong số Những Dòng sản phẩm mới nhất nối tiếp sự thắng lợi của dự án One Verandah vừa mới hoàn nên trong năm 2017 bởi tập ninh MapleTree ở Việt Nam đứng lên làm chủ đầu tư và dự án căn hộ One Verandah đã đi được một bước thành công.

can ho chung cuCreative Commons License
© USC Annenberg School for
Communication & Journalism 
Unless noted otherwise, all ITID content is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License