User Profile

Lasonya Barnes

Bio Statement

Đây cũng là hai nhà đầu tư tạo nhiều thành tích cao trong lĩnh vực bất động sản và Nhất là là dự án nhà phố trước đấy đã làm cho sự nổi tiếng tới cho nhà đầu tư căn hộ One Verandah.

chung cu quan 2Creative Commons License
© USC Annenberg School for
Communication & Journalism 
Unless noted otherwise, all ITID content is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License