User Profile

thungcarton haiduong

Bio Statement

Thành công hôm nay không chỉ đến từ sự nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo, nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại Bắc Trường Sơn mà còn nhờ sự tín nhiệm của đối tác, khách hàng thân thiết. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của sự hợp tác để cùng phát triển, đưa sản phẩm xuất xứ Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Website: https://sanxuatbaobicarton.com/Creative Commons License
© USC Annenberg School for
Communication & Journalism 
Unless noted otherwise, all ITID content is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License